Το μάθημα αυτό αποτελείται από δύο τμήματα. Στο πρώτο εξετάζει τις πηγές άντλησης και επεξεργασίας γεωγραφικών/χωρικών δεδομένων (χάρτες, δορυφορικές εικόνες, ψηφιακή/διαδικτυακή χαρτογραφία) και στο δεύτερο εξετάζει την εξέλιξη του πλανήτη παρέχοντας γνώσεις για την παλαιομορφολογία τα τελευταία 600 εκατομμύρια χρόνια, το εσωτερικό του πλανήτη, την εξέλιξη της ζωής και τη μορφολογία της επιφάνειας σήμερα.