Το μάθημα παρουσιάζει λογισμικά GIS με πλέον βασικό το λογισμικό QGIS.

Άλλα λογισμικά που παρουσιάζονται είναι το gvSIG και το ArcGIS OnLine

Το μάθημα περιλαμβάνει τρόπους διδασκαλίας των εννοιών της γεωγραφίας. Η ύλη αποτελείται από κλασσικές μεθόδους αλλά και από σύγχρονες που υπαγορεύονται από την ψηφιακή τεχνολογία. Το κύριο μέλημα του μαθήματος είναι η διδασκαλία των χαρτών.